CRUCIALE STAPPEN VOOR EEN STERKE STRATEGIE

“It’s not who does it first, it’s who does it best.” 

KOERS BEPALEN

Een goed doordachte strategie is belangrijk voor het online succes van ondernemen. Het verkopen via online kanalen is bij een succesvolle organisatie niet meer weg te denken. Met doelstellingen uit de business case gaan we aan de slag met de strategische vraagstukken. We brengen de bedrijfsdoelstellingen, klantbehoefte en technische mogelijkheden samen.

Strategie is het fundament van de levenscyclus van een product en het uitvoeringsplan voor verdere ontwikkeling. Een duidelijke strategie draagt bij om de waarde van het product aan cross-functionele teams en de belangrijkste belanghebbenden kenbaar te maken. Zij willen weten waarom het product gemaakt wordt en hoe deze de doelstellingen kan behalen.

“Strategy is about making choices, trade-offs; it’s about deliberately choosing to be different.” – Michael Porter

Heb je een idee voor een digitaal product, website of webshop en moet er getest worden of het aanslaat bij de doelgroep? De 9 cruciale stappen voor een sterke productstrategie die wij als ShopWorks hanteren tijdens een strategische sessie zijn als volgt:

1. VERZAMEL EEN DENKTANKALLE HENS AAN DEK!

Zorg dat stakeholders, andere belanghebbenden het productteam en slimme mensen van de verschillende afdelingen aanwezig zijn. De expertise en inbreng van iedereen is noodzakelijk bij de volgende stappen. Eerlijkheid, openheid en geloven waar je voor staat is de basis voor transparante communicatie en een goede samenwerking.

2. DE BEKENDESWOT ANALYSE

Met de SWOT methode is de kernexpertise van een organisatie vast te stellen. Deze kernexpertise kan vervolgens het uitgangspunt zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Door de sterktes uit te zetten tegen externe kansen ontstaan interessante zoekvelden. Deze zoekvelden zijn de gebieden om verder over te brainstormen, hier ligt namelijk de potentiële kracht van een organisatie.

3. BESPIONEERDE CONCURRENTIE

Zoek uit wie de belangrijkste concurrenten zijn. Analyseer de webshops, websites, social media, Google listings, jaarverslagen en advertenties. Vraag aan vrienden en klanten wat ze zien als de sterktes en zwaktes van deze organisaties. Zijn er producten of diensten die ontbreken? Waar liggen de kansen? Wordt onderscheidend!

4. WEET WAT ER IN DE MARKT SPEELT

Een marktanalyse geeft inzicht in de markt. De analyse kan duidelijk maken welke marktsegmenten er zijn en wat de behoeften binnen deze segmenten zijn. Met deze informatie zijn de verschillende marktkansen te ontdekken. Belangrijke vragen die onder andere tijdens de analyse aan bod komen zijn; Verandert de markt? Zijn er niches? Welke problemen hebben consumenten? Waar wordt door consumenten naar gevraagd en wat hebben ze daadwerkelijk nodig? Zijn er specifieke kansen of bedreigingen die de marktpositie kunnen veranderen?

5. VRAAG HET AAN ALLE COLLEGA’S

Collega’s leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van de organisatie. Een intern onderzoek is een goede manier om er achter te komen waar verbeterpunten liggen. Vragen die de leidraad van dit onderzoek kunnen zijn: Wat zal het werk gemakkelijker maken? Wat zijn de belangrijkste problemen die blijven terugkomen? Wat moet er gedaan worden om op het volgende niveau te komen?

6. OBJECTIVES& KEY RESULTS

Wat zijn de belangrijkste 3 tot 5 doelstellingen waar dit jaar aan gewerkt wordt? Objectives & Key Results (OKR) is een techniek die door toonaangevende bedrijven als Google en Intel gehanteerd wordt om de doelstellingen op een eenvoudige, duidelijke en transparante wijze te formuleren. De methode zorgt voor ambitieuze doelen. Ook de voortgang richting deze doelen kan op een objectieve en kwantitatieve manier worden beoordeeld.

Doelstellingen (OKRs) vallen vaak onder één van de volgende gebieden:

  1. Service – Het verbeteren van klanttevredenheid of klantenbinding.
  2. Sociaal – Teruggeven aan de gemeenschap, bijvoorbeeld door middel van liefdadigheid of het steunen van vrijwilligersorganisaties.
  3. Winst – De winst met een percentage te verhogen.
  4. Groei – Uitbreiding van het bedrijf, bijvoorbeeld door middel van nieuwe medewerkers, internationale groei of overnames

7. VRAAG HET DE EINDGEBRUIKER

Het tempo waarmee de consument vraagt om vernieuwing blijft toenemen. Om op een relevante manier te kunnen innoveren is het belangrijk om met deze groep in contact te blijven. Bij consumentenonderzoek is het van essentieel belang dat er een juiste afspiegeling van de daadwerkelijke doelgroep wordt betrokken. Immers, het doel is om inzichten te krijgen die voor de organisatie relevant zijn.

DUS:DE CONSUMENT

De mate van tevredenheid van consumenten of andere stakeholders is een van de meest cruciale factoren voor succes en groei.

Tevreden klanten kopen meer, zijn loyaler, geven feedback of zijn zelfs ambassadeur. Middels deze stap wordt antwoord gezocht op vragen als: Hoe tevreden ben je over het algemeen? Wat kan er worden verbeterd? Welke services of producten ontbreken er?

8. MEET & WEETHERHAAL DIT PROCES JAARLIJKS!

Analyseren! Het is van belang om tweewekelijks of maandelijks de resultaten te evalueren. Meten, evalueren en aanpassen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u op de goede weg bent en blijft. Daarnaast moet een strategie jaarlijks herzien worden. De markt staat niet stil, technologie blijft zich ontwikkelen en de wens van de consument past zich hier natuurlijk op aan:

  • Maak doorlopend verbeteringen op het plan.
  • Blijf flexibel.
  • Verbeter op de concurrentie.

Analyse tools als Google Analytics, Hotjar, Optimizely en Net Promoter Score (NPS) worden op dit moment veel gebruikt om meer inzicht te krijgen in de bezoeker en gebruiker

9. IT’S DANGEROUS TO GO ALONE!

Er staat veel op het spel en de concurrentie is hevig, dan is het verleidelijk om snel van stapel te lopen en geen tijd te nemen voor het opstellen van een goede visie en strategie. In de afgelopen jaren heeft ShopWorks ervaren dat als de visie en strategie niet zorgvuldig uitgezet worden, de problemen zich gaandeweg alleen maar blijven opstapelen.

Met onze kennis, ervaring en oneindige passie voor online, ondersteunen we organisaties graag bij het neerzetten van de online strategie. ShopWorks denkt mee en is de partner bij het behalen van online resultaat!

AFSPRAAK VOOR EEN STRATEGISCHE SESSIE

Ben je benieuwd naar wat wij voor jouw onderneming kunnen betekenen? Maak dan nu een afspraak voor een strategische sessie.