Business logica

38

Waar hoort jouw business logica in het e-commerce landschap?

Bij het ontwikkelen van een e-commerce platform komt best wat kijken. Bestaande structuren, systemen en processen moeten op een goede manier worden samengevoegd met de webshop. Door de jaren heen hebben veel bedrijven een werkwijze opgebouwd die bij hen past met daarop aansluitende IT-systemen. Ook die moeten op een juiste manier gekoppeld worden. Ze bevatten vaak een enorme schat aan informatie die van essentieel belang is voor een soepele bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan ERP-systemen, vaak al jaren in gebruik, die vol zitten met prijsafspraken, voorraadbeheer en andere specifieke werkprocessen. De business logica van deze systemen spelen een belangrijke rol bij het runnen van een succesvolle webshop en moeten dan ook aan de webshop verbonden worden. Er zijn verschillende manieren om dat te doen: je kunt de systemen integreren met  een e-commerce platform, dus letterlijk samenvoegen, of de twee aan elkaar koppelen met behulp van een API. En hoewel integreren als een efficiënte keuze klinkt, is het juist die laatste optie die de meeste voordelen oplevert. In dit artikel vertellen we je waarom.

Waarborgen van werkprocessen

Een belangrijk onderdeel van het succes van een e-commerce oplossing is de integratie met de back-end systemen binnen een organisatie, zoals ERP- en PIM systemen. Dit zijn de plekken waar de kern van de operationele activiteiten zit, vanuit daar wordt veel geregeld voor een bedrijf. Wanneer een IT-landschap als een ERP-systeem geïntegreerd wordt met een e-commerce omgeving, betekent het dat alle gegevens die erin zitten verplaatst moeten worden, weg van de plek waar ze nu zijn. Je kan je voorstellen wat voor monsterklus dat moet zijn wanneer het systeem al jaren in gebruik is. De kans om belangrijke data te verliezen is groot naast het feit dat de hele structuur opnieuw vorm moet krijgen. Om de primaire werkprocessen te waarborgen is het daarom aan te raden om te kiezen voor een koppeling tussen het IT-systeem en de e-commerce omgeving, waarbij gegevens niet hoeven te verhuizen. Zo blijft de business logica binnen het IT-systeem op zijn plek en zijn er geen risico’s op verlies of schade.

Makkelijker overstappen

Het koppelen van externe IT-systemen brengt nog een ander voordeel met zich mee: overstappen naar een ander e-commerce platform is makkelijker. Waar IT-systemen vaak decennia mee kunnen, is de kans dat je na zoveel jaren wilt overstappen op andere e-commerce software groter. De markt voor webshop software ontwikkelt zich razendsnel en nieuwe functionaliteiten weten steeds beter op de consument van nu in te spelen. Dat zijn features die je als online ondernemer niet aan je voorbij wilt laten gaan. Hoe zorg je er dan voor dat je eenvoudig kan overstappen, inclusief al je bestaande IT-systemen? Je voelt ‘m al aankomen: door vanaf het eerste moment te kiezen voor een koppeling van de externe systemen in plaats van integratie met de webshop. Bij de overstap wordt de huidige koppeling simpelweg doorgeknipt en met een nieuwe koppeling verbindt je de systemen weer aan de nieuwe e-commerce omgeving.

Rollen- en rechtenbeheer blijft overzichtelijk

IT-systemen zijn binnen organisaties ook veelal ‘werksystemen’: ze worden veelvuldig gebruikt in de dagelijkse operatie en daardoor zitten veel mensen in die systemen. Bij de keuze voor integratie met de webshop worden de e-commerce omgeving en IT-systemen gecombineerd met als gevolg dat iedereen die de laatstgenoemde veel gebruiken, automatisch ook in de e-commerce omgeving gaan werken. Dit kan de nodige risico’s met zich meebrengen, want hoe meer handen aan het stuur des te groter de kans op fouten. In theorie kan één fout dan zowel de e-commerce omgeving als het IT-systeem beschadigen, ze zijn tenslotte één geheel. Wanneer deze twee gescheiden blijven en alleen verbonden zijn via een koppeling hoeven de meeste medewerkers bij voorbaat al geen toegang tot de e-commerce omgeving te hebben. Risico’s worden daarmee kleiner. Toegang tot de webshop kun je dan bijvoorbeeld alleen verschaffen aan medewerkers die deze daadwerkelijk nodig hebben om hun werk uit te voeren.  

De koppeling zelf: de middleware

De koppeling tussen externe IT-systemen en e-commerce omgevingen maak je middels een API, die in deze context ook wel middleware wordt genoemd. In de middleware heb je de mogelijkheid een aantal onderdelen toe te voegen, zoals Business Intelligence of Business Rules. Dit stelt je in staat om de data die via de externe systemen naar de webshop worden gestuurd te structureren of combineren. Handig wanneer je met complexe data te maken hebt. Daarnaast zorgt het gebruik van een middleware voor een verbeterde snelheid. ERP-systemen zijn vaak groot, complex en daarom niet zo snel. Wanneer de data bij de middleware aankomt zit het al in de cloud en gaat verwerking een stuk sneller. Dat maakt het werken met de webshop prettiger voor zowel ondernemers als bezoekers.

ShopWorks werkt al jaren met een middleware uit eigen keuken, de ShopWorks Middleware of met middleware expert, Alumio. Onze ShopWorks middle is een op maat gemaakte koppeling die zorgt voor een naadloze en efficiënte data-uitwisseling tussen IT-systemen en de e-commerce omgeving. Alumio is juist een onafhankelijke middleware oplossing met enorm veel keuze uit standaard koppelingen. Afhankelijk van de specifieke wensen en behoeften richten we de middleware koppeling naar smaak in, zo blijft je primaire werkstructuur passen bij je organisatie en bestaande systemen gewaarborgd.

Heb je nog een vraag?

Vul ons contactformulier in, we helpen je graag!

Contact
Meest recente blogs

Lees meer over e-commerce trends, Shopware, Shopify en de ShopWorkers