Privacy Statement

In dit privacyreglement informeren wij u over de wijze waarop ShopWorks eCommerce B.V. (hierna: “ShopWorks”) als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens met uw persoonlijke gegevens omgaat. ShopWorks acht het van groot belang dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt. Nadere informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u vinden op www.cbpweb.nl.

Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is uitsluitend van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten, die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de website van ShopWorks. De website van ShopWorks kan links bevatten naar andere internetsites. ShopWorks is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte site en dit privacyreglement is ook niet van toepassing op deze gelinkte sites. Noch is ShopWorks verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op deze gelinkte websites van derden.

Doeleinden

ShopWorks respecteert uw privacy. Zij zal uw gegevens dan ook uitsluitend registeren & gebruiken (voor zover dat nodig is) voor de volgende doeleinden:

  • Samenstellen van gebruikersstatistieken. Hiermee kan ShopWorks de werking van de website optimaliseren, waarbij deze gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt;
  • Aanbieden en gepersonaliseerd leveren van onze producten en diensten;
  • Afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie & het onderhouden van contacten met u;
  • Testen en verbeteren van onze producten en diensten;
  • Beveiliging en verbetering van onze website.
    ShopWorks zal uw gegevens nimmer zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Beveiliging van uw gegevens

ShopWorks streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden neemt ShopWorks zorgvuldige en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

bewaren vanuw gegevens

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zal ShopWorks uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, dan wel zolang ShopWorks hier wettelijk toe verplicht is.

Wijzigingen

ShopWorks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Wij adviseren u daarom dit privacyreglement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Contact

Heb je vragen heeft over dit privacyreglement of wil je je gegevens inzien, laten corrigeren of blokkeren, dan kun je contact opnemen met ShopWorks per e-mail: info@shopworks.nl of het contactformulier invullen: